Задачи по проекта

Уебсайт по поръчка

European Gateway предлага практически инструменти и широка мрежа за контакти за всички младежи, обучители и предприемачи, които се интересуват от мобилността по програма „Еразъм+“. Като споделят мотивиращ опит и полезни документи за целия процес на мобилност, те осигуряват така необходимата платформа за комуникация и обмен на знания.

клиент

European
Gateway

Задачи по проекта

създаване на уебсайт
CMS решение

Период

2019

BM Autoparts
Villa Burov